Hjemmenettverk: «Vi leker ikke butikk!»

Jeg ønsker av naturlige grunner ikke å dele nettverk med hybelboeren, men vil ikke drille flere hull i vegger og gulv enn nødvendig. Kabalen blir ytterligere komplisert når jeg må forholde meg til hvor internett kommer inn i huset, og tidligere snekkerier. Løsningen innebar et et besøk av en nettverks-ekspert, og jeg lærte mye på kjøpet.

Eksemplet mitt viser at det ikke trenger å bli veldig avansert før vi må tilkalle eksperter. Hva gjør de som ikke har tilgang på dem?

Les videre