Den triste IT-historien om Pappverket

Jeg rablet ned dette i 2005, og la det ut på intranettet til Bouvet. I anledning av teaterstykket jeg satte opp om Pappverket på bransjekonferansen JavaZone i 2010, fikk jeg publisert en forkortet versjon av teksten i Computerworld. Filmklippet nederst i artikkelen er fra oppføringen vår på Smidigkonferansen samme år. Skuespilleren Maria Austgulen spiller rollen som den nyansatte Gunnhild. Se også Facebook-profilen til Stein Heinrich

Alle trenger pappesker. Grunnet eskemangelen i mellomkrigstiden bestemte myndighetene seg for å rasjonalisere og sentralisere produksjonen og tildelingen. Slik oppsto Pappverket. Pappverket var nasjonens tilbyder av pappesker – og en trygg arbeidsgiver.  Pappverket hoppet lett på de nye IT-trendene som seilte forbi. Kanskje noen kjenner seg igjen.